Situació

El nostre client, una companyia Nigeriana, adquireix una empresa espanyola amb operacions en 8 països africans. Les dues companyies tenen polítiques de TI, Datacenters, xarxes i aplicacions diferents. L’objectiu del projecte és desenvolupar un Projecte de transformació it i unificació de tota l’estructura de l’empresa nigeriana. Infraestructures, aplicacions (ERP, RRHH, Vendes), polítiques i estratègia informàtica, organització del departament de TI i el propi pla de migració al nou entorn.

Diagnòstic

Les dues companyies tenen entorns i equips de TI molt diferents. A nivell d’aplicació, un té com ERP SAP Business One, l’altre Oracle eBusiness Suite. La infraestructura del servidor, l’emmagatzematge i la xarxa està en gran part obsoleta i no és compatible. Durant els anys de crisi la inversió ha estat mínima i algunes de les aplicacions i departament de TI han estat externalitzades. Coexisteixen diferents aplicacions, com illes d’informació, algunes on-premissa, unes altres en el Cloud, sense integració entre elles. I en algunes oficines de la companyia fusionada, el rendiment de les comunicacions i els servidors és molt baix. A més, el personal de TI és mínim i està aclaparat amb el dia a dia.

Solució de transformació de TI per a l’empresa nigeriana

Tecsens realitza un auditoria informàtica integral del client, i es desenvolupa una auditoria informàtica integral Pla bàsic d’infraestructures en el qual el “Cloud” i la inversió en millora de la xarxa de comunicacions (WAN SDN-VPN) és la pedra angular del projecte. Recomanem unificar ERP sota SAP Business One per simplicitat i cost, desplegar Escriptori Virtual (VDI) juntament amb Office 365 per simplificar les tasques de TI, així com desplegar un Solució VoIP en el núvol, i la unificació de Datacenters en dos (primària, secundària – recuperació de desastres). S’adjunten, a més, recomanacions d’organització de l’departament de TI, polítiques, estratègia d’ell mateix, i el pla de desplegament amb costos aproximats i calendari d’actuacions.