Situació Inicial

El Ajuntament de Tarragona es trobava en un procés de transformació digital, amb necessitat d’allotjar altes càrregues de treball que donaven suport al ciutadà i requerien allotjament en una infraestructura en alta disponibilitat, tolerable a fallades i protegida mitjançant BaaS i DRaaS ja que no es podien permetre caigudes o interrupcions de servei.

Objectius del projecte

Els principals objectius del projecte eren realitzar una migració organitzada, planificada, transparent i àgil sense afectar en els serveis publicats per a tots els ciutadans, entitats i empreses. Assegurant alhora, la disponibilitat dels sistemes de la informació mitjançant serveis de Còpia de seguretat (BaaS) i Disaster Recovery (DRaaS), complint així amb uns estrictes RTO/*RPO.

Fases del projecte

En la primera fase es va estudiar de manera minuciosa els serveis que prèviament l’ajuntament ja disposava, fent un inventari de tots els servidors d’aplicació, bases de dades i càrregues de treball més crítiques dels serveis prestats.

De manera paral·lela es van analitzar els canvis de xarxa WAN i LAN, una implementació necessària per a poder dur a terme la migració i publicació de serveis nous.

Una vegada realitzada la documentació tècnica amb el detall de les arquitectures Cloud a implementar, desplegar i desenvolupar es van planificar els temps de la migració.

Per cada entorn posat en producció s’anaven aplicant les polítiques BaaS i DRaaS pertinents, disposar de còpia de seguretat de tots els fitxers i bases de dades i la replicació de l’entorn en un datacenter secundari sobre el qual poder oferir serveis davant qualsevol contingència.

En l’actualitat es continuen ampliant els recursos d’aplicació desplegats a l’entorn de Cloud Privat de Tecsens. Recentment s’ha dotat al projecte la capacitat d’autogestió per part de l’ajuntament, permetent realitzar la gran majoria de modificacions en el seu servei de manera autònoma.

Beneficis obtinguts amb la solució

Gràcies al allotjament dels serveis més crítics enfocats als ciutadans, com són la web corporativa que rep més d’1 milió de visites anuals, la seu electrònicaon es realitzen publicació d’anuncis, convocatòries, informació urbanística en la qual l’últim any es van atendre més de 140.000 visites i el portal de tramitació electrònic per als ciutadans, empreses i entitats, on a més de poder presentar sol·licituds, s’ofereix accés a l’oficina virtual tributària, plataforma mitjançant la qual l’últim any va processar més de 300.000 visites i gairebé 30.000 sol·licituds.

L’Ajuntament de Tarragona ofereix als seus ciutadans un servei de qualitat sense interrupcions i garantint disponibilitat i la seguretat de les seves dades.

“El projecte ha estat un èxit des de la seva implantació/migració de serveis al Cloud Privat de TECSENS i posterior funcionament, tenint en compte, que són serveis crítics els allotjats allí, ja que són accessibles per al ciutadà.´´