Automatització en Proxmox amb Ansible

Automatització en Proxmox amb Ansible

L ‘ automatització de tasques en entorns de TI és una tendència creixent que permet a les organitzacions millorar l’ eficiència, reduir errors i alliberar recursos humans per a tasques més estratègiques. Proxmox, una plataforma de virtualització basada en...
Gestionar eficientment VMs Proxmox

Gestionar eficientment VMs Proxmox

La gestió eficient de màquines virtuals (VMs) a Proxmox és crucial per optimitzar recursos, garantir la disponibilitat i millorar el rendiment en entorns de virtualització. A continuació, detallem les millors pràctiques i estratègies per gestionar eficientment VMs a...
6 passos per migrar a Proxmox

6 passos per migrar a Proxmox

En el món actual de la tecnologia de la informació, la virtualització ha esdevingut un pilar fonamental per optimitzar recursos, simplificar la gestió de servidors i millorar l’ eficiència operativa. Entre les nombroses solucions disponibles, Proxmox ha guanyat...
Comparativa Proxmox – OpenShift – VMWare

Comparativa Proxmox – OpenShift – VMWare

La gestió i orquestració de contenidors i màquines virtuals és un aspecte crític de la infraestructura TI moderna. Tres de les plataformes més destacades en aquest àmbit són Proxmox, OpenShift i VMware. Cadascuna d’ elles té les seves pròpies fortaleses i...
Casos d’ ús de Proxmox

Casos d’ ús de Proxmox

Proxmox VE (Virtual Environment) és una plataforma de virtualització open source que ofereix una robusta solució per a la gestió d’entorns virtualitzats i de contenidors. A continuació, analitzem diversos casos d’ús en els quals Proxmox demostra la seva...
Eficiència d’ emmagatzematge amb Ceph en Proxmox

Eficiència d’ emmagatzematge amb Ceph en Proxmox

En el vertiginós món de la virtualització i la gestió d’ infraestructures de TI, l’ optimització de l’ emmagatzematge és fonamental. Ceph i Proxmox són dues eines poderoses que, quan es combinen, ofereixen una solució robusta i flexible per a les...