ICSE (Institut Canari Superior d’Estudis) que desenvolupa la seva activitat principal en l’àmbit educatiu des de 1979 a Canàries. Suma una de més de 120.000 alumnes que han passat per les seves aules en aquests 40 anys per assistir a incontables cursos i formacions. A la seva missió principal, la formació, s’ afegeix el seu compromís social amb entorns com igualtat de gènere, inclusió de persones amb discapacitat, sostenibilitat i medi ambient o atenció a persones en risc d’ exclusió social, entre altres accions. Et comptem tot sobre el Projecte Comunicacions Globals ICSE.

Situació Inicial i objectius del projecte

En tractar-se d’una corporació amb un nombre molt elevat de trucades diàries, ICSE es trobava desbordat ja que no comptava amb els recursos necessaris per realitzar una atenció al client de qualitat. Això suposava una gran quantitat de trucades sense poder ser ateses. A més d’això i en tractar-se d’una entitat educativa que imparteix cursos i formacions presencials i online, necessitaven una connexió a Internet segura que els garantira la connexió estable i un bon ample de banda.

Una altra necessitat amb la qual comptaven era la mobilitat, ja que no podien teletreballar o atendre trucades fora del centre.

Solució proposada i fases del projecte

Després d’ una primera fase de consultoria i estudi de les necessitats d’ ICSE, estructurem les seves comunicacions oferint les següents solucions perquè aconseguissin unes comunicacions unificades:

  • Centraleta Virtual amb més de 40 extensions repartides per les seves seus
  • 16 punts d’ accés a Internet FTTH d’ 1Gbps amb IP fixa
  • 7 línies de telefonia mòbil

Després de personalitzar una proposta d’ acord amb les necessitats es va dur a terme la implantació i configuració de tots els sistemes, facilitant una estructura de comunicacions adaptada a l’ estructura empresarial i que els usuaris poguessin contactar amb ells de manera senzilla al seu torn ells poder atendre totes les trucades que rebien.

En paraules d’ Adrián Ramos, responsable del Departament d’ Informàtica:

” Molt bona, la transició ha estat sense dolor. Ens han facilitat tota la informació i ens han acompanyat en tot el procés ́ ́

Beneficis obtinguts amb la solució

Gràcies a aquesta implantació, ICSE ha aconseguit millorar en un percentatge alt les seves comunicacions i la seva vegada la productivitat dels seus empleats. Amb l’ajuda del Communicator, l’aplicació de la nostra CloudTel PBX, els empleats del centre han aconseguit obtenir una gran mobilitat comptant amb un accés telefònic en qualsevol punt de la geografia. Una cosa que al seu torn els ha facilitat el teletreball.

La centraleta (CloudTel PBX) ha aconseguit unificar els seus sistemes de comunicació i aconseguir que totes les peticions telefòniques siguin ateses de manera àgil. A més, les connexions a Internet han facilitat el dia a dia del professorat i alumnat.