6 fites en la història de la DATO

6 fites en la història de la DATO

El valor de les dades personals i empresarials ha augmentat considerablement en les dues últimes dècades a causa de la proliferació d’Internet, els dispositius mòbils i els sensors. Les empreses utilitzen les dades personals per segmentar els clients i...
Importància del backup Sales Force

Importància del backup Sales Force

En un món cada vegada més impulsat per les dades, la protecció de la informació ha esdevingut una necessitat crítica per a les empreses. En particular, les organitzacions que utilitzen Salesforce com a plataforma de gestió de relacions amb clients han de considerar la...
Immutabilitat de la dada

Immutabilitat de la dada

La immutabilitat de la dada s’ ha convertit en un tema de creixent importància en el món empresarial actual. La capacitat d’ assegurar que les dades no siguin modificades de manera no autoritzada és fonamental per garantir la seguretat i la integritat de...
Com aconseguir la Ciber Resiliència

Com aconseguir la Ciber Resiliència

En l’actualitat, les amenaces cibernètiques són una de les majors preocupacions per a qualsevol empresa, organització o individu. L’impacte d’un ciberatac pot ser devastador, des de la pèrdua de dades i la interrupció dels serveis fins a la pèrdua de...
Punts fonamentals per a un DRP

Punts fonamentals per a un DRP

El Disaster Recovery Pla (DRP) s’ha convertit en una part imprescindible per a la seguretat i protecció de les empreses, especialment en entorns on la digitalització és cada vegada més rellevant. Dissenyar un DRP és un total desafiament, per això perquè sigui...