La solució vital en salut

La solució vital en salut

La salut és un aspecte fonamental en la vida de qualsevol individu, i en l’ actualitat, la tecnologia juga un paper cabdal en l’ atenció mèdica i la gestió d’ informació. El Disaster Recovery, o recuperació davant desastres, és una pràctica essencial...
4 raons per fer BaaS en salut

4 raons per fer BaaS en salut

En l’era digital en què vivim, la importància del backup o recolzament de dades s’ha tornat fonamental en gairebé tots els aspectes de les nostres vides. Sovint, associem el backup amb la protecció d’arxius importants en els nostres dispositius...
Protecció de dades en servidors virtuals

Protecció de dades en servidors virtuals

En l’era digital actual, on la informació és un dels actius més valuosos, la protecció de dades s’ha convertit en una prioritat per a individus i organitzacions per igual. Els servidors virtuals, també coneguts com a VPS (Virtual Private Servers),...
La virtualització i els seus avantatges

La virtualització i els seus avantatges

La virtualització de servidors és una tecnologia que ha revolucionat el món de la informàtica i l’administració d’infraestructures. Aquesta tecnologia ha permès a les organitzacions maximitzar l’ eficiència i la utilització dels seus servidors...