Desafiaments futurs al canal TI

Desafiaments futurs al canal TI

El canal de distribució de TI es troba enmig d’ un canviant entorn que presenta diversos reptes. Aquests desafiaments no només impacten els distribuïdors i revenedors, sinó que també afecten els fabricants i, en última instància, els usuaris finals. Especulem...
Aliances estratègiques al canal TI

Aliances estratègiques al canal TI

L’ eficàcia del canal de distribució és fonamental per a l’ èxit de qualsevol empresa. En aquest context, les aliances estratègiques amb proveïdors emergeixen com una estratègia clau per enfortir i optimitzar aquest canal. Aquestes aliances no només...
Reptes i beneficis distribució solucions cloud

Reptes i beneficis distribució solucions cloud

L’adopció de solucions al núvol ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys, moltes empreses no tenen la formació o capacitat per comptar amb aquestes en el seu catàleg de serveis, per això busquen partner que els ofereixin. No obstant això, la...