Any nou, vida nova o això diuen, el 2020 ha suposat un abans i un després en el que a matèria tecnològica es refereix. Com vam indicar en l’últim post, els pronòstics TI que es van realitzar a principis de 2020 es van complir i van accelerar més del que s’esperava.

L’estudi de les prediccions per 2021 presentat per IDC Research Espanya ens indica que entorn a l’80% de les organitzacions ha reduït els seus ingressos amb motiu de la Covid-19. Una cosa que afectarà les despeses destinades a processos de digitalització i transformació digital, un 0.8% menys que el 2020.

Així i tot, aquest vessant és molt necessària d’abordar per a les organitzacions ja que la situació ha demostrat que només sobreviu aquell que pot garantir la continuïtat de negoci, eficiència en els processos i seguretat.

Pronòstics TI 2021:

  • Cloud Computing: L’adopció d’infraestructures Cloud en els processos d’accés a informació i serveis en les organitzacions ja prenia força el 2020. Una cosa que cada vegada serà més general, ja que les organitzacions són conscients de la necessitat que es planteja. IDC Research prediu que per a aquest any el 20% de les organitzacions d’adoptar aquestes arquitectures.
  • Hiperautomatización: Una tecnologia estratègica necessària per a realitzar una completa transformació digital en una organització. Aportar el poder i flexibilitat de l’automatització en processos on abans no era possible garantir a les organitzacions detecció d’errors, augment de la productivitat i innovació. Segons Gartner aquesta tecnologia és la suma de la intel·ligència artificial (IA), l’automatització robòtica de processos (RPA) i aprenentatge de processos (ML). S’estima que aquest mercat experimentarà creixements fins 2023 superiors a l’15%. Fomentant els “Digital coworkers”, col·laboració home-màquina.
  • IA i experiència digital: Com vam comentar en el punt anterior un procés que va de la mà de molts altres i que facilitarà la feina diària de les organitzacions. IDC Research estima que més de el 30% de les organitzacions afegiran eines d’IA, sobretot en l’entorn d’atenció a client. D’altra banda, també es compta amb l’ús d’aquesta tecnologia per a administració de dades, el que reduirà errors i augmentarà la rapidesa dels processos.

Una altra de les tendències que sens dubte ha marcat el 2020 i seguirà al capdavant en el 2021 és la ciberseguretat, que suposarà un 55% de les inversions TI sobretot en les eines de comunicacions unificades, plataformes i documentació.

Ja ho va dir Darwin; “No és més fort ni el més intel·ligent el que sobreviu, sinó aquell que més s’adapta als canvis”.