Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) és una plataforma de virtualització de codi obert que combina la virtualització de servidors basada en contenidors i màquines virtuals (VMs) en una sola solució integrada. Desenvolupat per Proxmox Server Solutions GmbH, Proxmox VE es basa en tecnologies líders com KVM (Kernel-based Virtual Machine) per a la virtualització de maquinari i LXC (Linux Containers) per a la virtualització a nivell de sistema operatiu. A través d’aquest post descobreix tot sobre proxmox i les seves característiques clau.

Característiques clau i components de Proxmox VE

Gestió Centralitzada

Proporciona una interfície web intuïtiva i fàcil d’ usar que permet gestionar totes les operacions de virtualització, incloent-hi la creació, configuració, supervisió i migració de contenidors i màquines virtuals.

Virtualització de Màquines Virtuals (VMs)

UItilitza la tecnologia KVM (Kernel-based Virtual Machine) per a la virtualització de maquinari, la qual cosa permet executar múltiples sistemes operatius com a convidats en un únic host físic. Això proporciona una alta eficiència de recursos i aïllament entre les VMs.

Virtualització Basada en Contenidors

Proxmox VE també admet la virtualització a nivell de contenidor utilitzant la tecnologia LXC. Els contenidors són més lleugers que les màquines virtuals, cosa que els fa ideals per a aplicacions que requereixen un alt rendiment i eficiència.

Emmagatzematge Integrat

Ofereix suport per a diversos tipus d’emmagatzematge, incloent emmagatzematge local, NFS (Network File System), CIFS (Common Internet File System), iSCSI (Internet Small Computer System Interface), emmagatzematge en bloc, entre d’altres. També és compatible amb la replicació i l’ alta disponibilitat per garantir la integritat i la continuïtat del servei.

Clusterització i Alta Disponibilitat

Proxmox VE permet la creació de clústers de servidors per proporcionar redundància i alta disponibilitat. Els recursos de computació i emmagatzematge es poden compartir entre els nodes del clúster, la qual cosa garanteix que les càrregues de treball continuïn funcionant fins i tot en cas de fallada d’ un node.

Respatller i Restauració

Inclou eines integrades per realitzar còpies de seguretat i restauracions de VMs i contenidors de manera eficient. Això ajuda a protegir les dades i les configuracions crítiques de les màquines virtuals.

Gestió d’ Usuaris i Permisos

Proporciona capacitats de gestió d’ usuaris i permisos per controlar l’ accés i els privilegis dins l’ entorn de virtualització. Això permet delegar responsabilitats d’administració de manera segura.

Seguretat i Actualitzacions

S’actualitza regularment per incloure la seguretat i noves funcions. A més, ofereix mecanismes de seguretat integrats per protegir les VMs i els contenidors contra amenaces potencials.

En resum, Proxmox VE és una solució completa de virtualització de servidors que combina la flexibilitat i eficiència de la virtualització de màquines virtuals amb la lletjor i el rendiment de la virtualització basada en contenidors. És una opció popular per a empreses i organitzacions que busquen una plataforma de virtualització robusta i de codi obert.