Fa poc més d’un any el Centre de Formació Professional JuanXXIIIes va posar en contacte amb nosaltres per explicar els seus problemes i necessitats tecnològiques. Un problema molt comú, la manca de transformació digital en l’educació.

Aquest centre educatiu ofereix cursos presencials, en línia i certificats on tots els alumnes i professors necessiten connexió a internet. A més del seu mètode d’ensenyament a través de plataformes educatives en línia.

Situació

Les incidències en les línies de comunicació corporativa a nivell de xarxa i telefonia van ser un problema que de vegades va sorgir de manera molt contínua. Una cosa que ens va explicar el teu   cap d’estudis Juan Luis Pérez.

Caigudes en els serveis que van afectar tant la continuïtat de les classes dels alumnes, com tot el relacionat amb el treball diari del professorat o fins i tot el contacte amb les famílies. No es permetia quin centre que optés per un canvi de metodologia i treballés per a la incorporació de recursos digitals.

Solució

Després d’un estudi de les seves necessitats i el que més els convingui, vam implementar diversos accessos professionals a Internet. Per a un millor rendiment de la connectivitat entre plantes, aules, etc. i una centraleta virtual que els permeti flexibilitat, seguretat i qualitat de trucada.

Després d’aquests últims mesos i esdeveniments derivats de la Covid-19, centres com Joan XXIII que ja tenien bons recursos tecnològics i que havien iniciat el seu procés de transformació digital no han afectat la seva activitat normal, podent impartir les classes des de casa, explica Juan Luis.

Estaven preparats, la qual cosa els ha donat bons resultats durant la pandèmia. Que ara obre altres necessitats i incorpora nous serveis addicionals a causa de la incertesa del proper curs. Tot i que ja tenen l’experiència de la docència en línia, les limitacions per al setembre d’assistència augmentarien aquesta modalitat. Una cosa que ja s’estava plantejant i fins i tot abans d’aquesta crisi sanitària.

Un futur ple d’incertesa i canvis en el sistema educatiu que demostra que la transformació digital és molt necessària en aquest sector i que la situació actual s’ha accelerat. Estar preparat per assumir aquesta nova metodologia i apostar per posicionar-se com a centre tecnològic de referència sempre va ser una prioritat per a aquest centre.

Juan Luis transmet la seva satisfacció amb les solucions i la relació amb TECSENS:

“Ja fa més d’un any que els nostres problemes han desaparegut des del primer moment, la qual cosa ha tingut un impacte en una major satisfacció de tot el centre. Treballem amb TECSENS colze a colze, excel·lents professionals amb coneixement, resolució, eficiència i proximitat. Tranquil·litat sabent que estem en bones mans”

S’ha demostrat que la transformació digital en l’educació és fonamental.