Quan parlem de suport i seguretat de dades de les empreses, la regla 3-2-1 de la Còpia de seguretat és una de les millors pràctiques. Però realment què és? i, que suposa per a les empreses?

Què és la regla 3-2-1 del Backup?

La regla de Backup 3-2-1 és una estratègia de còpia de seguretat i còpia de seguretat de dades en la qual es fan tres còpies en diferents ubicacions. Garantint així la fàcil recuperació d’aquestes i evitant pèrdues irreversibles.

3-2-1 Backup

En què consisteix la regla 3-2-1 del Backup?

Aquesta norma consisteix a aplicar els tres principis bàsics continguts en el teu nom en el mateix ordre:

3. Realitzar tres còpies de seguretat de dades sensibles, això significa 2 còpies més el fitxer original,com més còpies es redueixi la probabilitat de pèrdua.

2. Guardar les còpies de seguretat en diferents suports, almenys utilitzar dos suports diferents per guardar les còpies, ja que tenir-les en el mateix lloc pot ser un risc en cas de fallada. Per exemple, en una servidora còpia de seguretat i un disc dur.

1. Guardar una còpia de seguretat fora de lloc, la separació física de les dades és un principi indispensable per completar correctament la regla. Consisteix a realitzar la còpia de seguretat fora de l’àmbit de l’empresa, en la majoria de les ocasions es tracta del Cloud, un mètode amb alta seguretat. A més de la seva escalabilitat i flexibilitat ja que permet accedir des de qualsevol lloc i moment.

Exemple:

Per a comprendre millor en què consisteix aquesta regla posarem un exemple concret.

Una empresa opera amb documents de facturació, comptabilitat, contractes, nòmines i una altra sèrie de dades transcendentals per a la seva continuïtat de negoci. Realitza amb periodicitat (diàriament) còpies de seguretat de tota aquesta informació rellevan

Per a desenvolupar de manera correcta la regla s’instal·la un Network Attached Storage (NAS), on diàriament s’emmagatzemen les còpies de seguretat, que al seu torn es troben en directoris diferents en el NAS.

A més, per a completar la regla aquesta empresa comptaria amb un proveïdor cloud per a emmagatzemar una còpia de seguretat offsite.

Així compliria a la perfecció amb la regla 3-2-1 de la còpia de seguretat, comptant amb tres còpies de seguretat de les seves dades, dues d’elles en suports diferents (el NAS) i una tercera en cloud (offsite), garantint així la recuperació i el fàcil accés a aquests davant un possible desastre.

Aquesta política redueix l’impacte i la possibilitat de la pèrdua total de la part més fonamental per a una empresa, les seves dades.

“Hi ha dos tipus de persones: les que ja han perdut les seves dades i les que els perdran.

Peter Krogh”

En tecsens els nostres serveis de còpia de seguretat t’ajuden a complir amb ella. Necessites ajuda?