Allunyant-se d’aquest futur distòpic en què els robots vindrien a substituir els humans en els seus llocs de treball, Robotic Process Automation (RPA), és aquí per complementar-nos.

Com es reflecteix en l’estudi de Deloitte, “Els robots estan preparats. Ho estàs?“, de les 400 empreses consultades, el 53% va indicar que ja estan en procés d’implantació de RPA. A més, un 19% té previst adoptar aquesta tecnologia en els propers dos anys.

Però, què és RPA i quins beneficis pot aportar a una empresa? T’ho direm a continuació.

Què és l’automatització de processos robòtics?

Robotic Process Automation (RPA) és el conjunt de tecnologies que automatitzen processos i tasques mitjançant robots de programari. D’aquesta manera, els treballadors són alliberats de les tasques rutinàries i repetitives. Aquestes tasques es deleguen als robots, que els executen amb un alt grau de velocitat, èxit i eficiència, comunicant-se amb els serveis i aplicacions existents a l’empresa.

Entre els diferents tipus de robots, en funció del seu paper, ens trobem amb probots (processadors de dades), knowbots (obtenir i emmagatzemar informació) i chatbots (actuar com a agents virtuals, responent a les sol·licituds dels clients en temps real).

Quins beneficis proporciona RPA?

Entre els beneficis que ens proporciona la implementació de Robotic Process Automation, trobem:

  • Estalvi de costos,ja que no cal dedicar molts recursos humans a aquestes tasques.
  • Eficiència, permetentals treballadors dedicar el seu temps a altres qüestions més creatives i aportar més valor al negoci.
  • Eficiència i rapidesa,gràcies a l’absència d’errors humans i realitzant tasques més ràpides.
  • Escalabilitat, jaque tenim la flexibilitat per augmentar la capacitat del sistema quan sigui necessari.
  • Fàcil integració de la plataforma d’automatització amb serveis i aplicacions existents.

Com aconseguir-ho?

Si estàs pensant en aplicar RPA a la teva empresa, ja sigui local o en el núvol, contacta amb nosaltres. A Tecsens disposem de consultors i tecnologia per a una implementació exitosa.