Situació

El nostre client, una empresa industrial que explota patents a tot el món. Ha decidit llançar un ambiciós pla de migració en el núvol, actualitzant la seva infraestructura actual, ja que proposa la divisió de la companyia en dues grans unitats de negoci, separades físicament i legalment. L’objectiu del projecte és desenvolupar un projecte d’actualització tecnològica i migració al Núvol. Dividir les infraestructures en dues unitats virtuals diferents preparades per al desdoblament i l’execució d’aquest pla juntament amb l’equip de TI de la companyia. Això afectarà els sistemes, les aplicacions, la telefonia i les telecomunicacions.

Diagnòstic

La infraestructura està en gran part obsoleta, després de diversos anys de contenció en inversions, pel que és necessària una actuació urgent. Separar l’empresa en dues unitats fa que el Cloud es consideri la solució més adequadaproporcionant flexibilitat i optimització de recursos. A més, el personal de TI és mínim, de manera que aquesta solució és millor per a l’empresa.

Solució de migració en el núvol d’una empresa industrial

Realitzem una anàlisi intensiva de la infraestructura de servidors, emmagatzematge, xarxa, aplicacions, veu i telecomunicacions, identificant on hi ha actuar urgentment, què és virtualizable i on hi haurà problemes (llicenciament, tipus d’aplicació, etc) per realitzar-lo. També hi ha un INVENTARI dels actius ÍTAI per identificar què ha d’anar a cada unitat de negoci. Identifiquem els criteris més importants per prendre decisions d’ubicació de l’aplicació (Publicacions en el núvol, privades, híbrides, on-premises) irecomanem pujar el màxim possible al Núvol, presentant un informe amb alternatives i costos de cadascuna d’elles, per a la presa de decisions. Es decideix l’opció Cloud.

El personal de TI no té experiència
en entorns Cloud,
de manera que el nostre suport a les start-ups serà crític.

Acompanyem el client en la migració al núvol dels sistemes realitzant la major part dels treballs: la construcció dels ESXs, la virtualització dels servidors i aplicacions (inclòs email), el desplegament de polítiques de seguretat, disaster recovery i la millora de les telecomunicacions de dades.