Dins dels processos de transformació digitalque aborden la gran majoria d’empreses europees estan pujant al núvol, un dels punts clau.

Per què cloud computing?

Inicialment, les solucions en el núvol van despertar moltes reticències en qüestions de seguretat i privacitat. Moltes empreses van entendre l’enorme estalvi de costos i la millora dels cicles de desenvolupament i operació, però van percebre riscos en l’àmbit més sensible: la protecció de les seves dades.

Des dels inicis fins avui, la maduresa de la tecnologia cloudha estat tal que avui molt poques empreses encara no utilitzen aquesta opció.

Les solucions híbridesque combinen núvols privats i públics són capaces de combinar l’estalvi de costos i la millora dels cicles esmentats anteriorment amb la màxima seguretat.

Transformació digital

Els casos d’èxit de transformació digital provenen de solucions en el núvol que permeten a la resta d’accions necessàries per abordar-la.

El cas potser més representatiu és el del gegant financer, BBVA. Aquest banc s’ha convertit en el vaixell insígnia de la transformació digital en el sector financer i és un usuari intensiu del núvol híbrid.

Amb això ens indiquem que una institució financera de primer nivell mundial, on la seguretat de les dades és extremadament crítica, ha adoptat solucions en el núvol per al funcionament del seu negoci.

Altres casos d’èxit en el núvol

BBVA és potser l’exemple més espectacular, però no és l’únic.

El líder a Espanya del negoci de plantes i flors a mida, Interflora,ha aconseguit amb el pas al núvol una optimització diferencial de la seva gestió.

En aquest cas, es tracta d’una xarxa de més de 2.000 centres col·laboradors que, no obstant això, a l’hora d’utilitzar el núvol, permeten a l’empresa tenir una visió única de comandes, factures, incidències, contacte amb proveïdors, etc.

A més, el teu negoci pot quintriar el volum en períodes punta. En aquest escenari, les solucions IaaS(sota demanda) proporcionadespel núvol proporcionen un estalvi de costos sense precedents.

Multiòptics ha aconseguit expandir-se amb l’objectiu de cobrir tot el territori espanyol atraient més de 200 socis i integrant-los en els seus 550 establiments existents.

L’onboarding dels socis sota el paraigua d’una cooperativa professional i la seva posterior gestió es basa en no, en el núvol. Multiòptics té les seves solucions CRM i ERP en el núvol que li permet tenir una visió única de tot el negoci si es tracta de les seves pròpies botigues o els seus socis.

Com fer front a la migració?

Empreses clau de tots els sectors d’Europa aposten per la migració a sistemes cloud, ja siguin públics, privats o híbrids.

Els conceptes clau són la ubiqüitat, la seguretat, la infraestructura sota demanda i l’estalvi de costos entre molts altres.

És estratègicament necessari migrar sistemes clau al núvol. Afrontar una possible refactorització i començar a sentir els beneficis de la transformació digital.

Migrar a la computació en el núvol tan aviat com s’executa, millor. Sempre amb l’ajuda d’experts experimentats. És hora de posar-se en contacte amb nosaltres i llançar.