Cada vegada és més gran el trànsit amb el qual han de lidiar les empreses amb serveis d’atenció al client o telemàrqueting, per la qual cosa una eina que faciliti tenir una millor gestió de campanyes i trucades millorarà considerablement la seva productivitat i augmentarà la qualitat del seu treball. Com a solució Tecsens ofereix CloudTel CC, la centraleta avançada que es convertirà en una eina indispensable per al dia a dia. Descobreix quines són les seves característiques i quins avantatges ofereix.

¿Què és CloudTel CC?

CloudTel CC és un programari de centraleta virtual avançada orientat a la gestió de trucades amb característiques i funcionalitats propis d’un call i contact center. Entre aqueixes funcionalitats es troba la gestió de trucades, la gestió de campanyes amb marcació automàtica, gestió de cues, IVR, entre altres que esmentarem a continuació.

Aquesta plataforma està principalment dirigida a empreses que administren un elevat volum de trucades entrants i emissió a través de campanyes.

Quins avantatges aporta CloudTel CC

CloudTel CC ofereix diferents funcionalitats, entre elles les que destaquem:

Marcació automàtica

Permet la importació de llistes de contactes des d’ una base de dades. L’ Administrador serà qui s’ encarregui de marcar les pautes que desitja que segueixi quant a la marcació d’ aquests números. Existeixen diferents tipus de marcació.

Monitoratge de campanyes

Amb ella els supervisors podran veure en temps real la llista completa de les campanyes existents en el sistema i treballar sobre elles.

Cues il·limitades

La distribució automàtica de trucades permet mantenir els clients en línia redirigint-los als agents que més s’ajustin a les seves necessitats. Entre les seves funcions es troba l’ encastament prioritari, la devolució de trucades, el control i el bloqueig d’ aquestes.

Estadístiques i informes de cues

Aquestes estadístiques ofereixen una visió completa de l’activitat dels agents i del trànsit a les cues.

Estadístiques d’ IVR

Aquest informe ofereix una visió detallada sobre com naveguen els seus clients per un menú IVR.

Resum de la situació en temps real

Amb l’edició de Supervisor, el mòdul Wallboard mostra l’activitat de les teves trucades. Saber que ocorre és crucial per a la presa de decisions i una organització per al futur.

Si busques una solució fàcil i intel·ligent, busques CloudTel CC. Contactans.