La protecció de dades al núvol és fonamental per garantir la continuïtat del negoci, i Microsoft 365 no és una excepció. Amb la creixent popularitat de Microsoft 365 com a eina de productivitat i col·laboració al núvol, és fàcil passar per alt la importància de realitzar còpies de seguretat externes de les dades emmagatzemades en aquest entorn. Tot i que Microsoft proporciona una certa quantitat de protecció de dades, no és suficient per garantir la continuïtat del negoci en cas de pèrdua de dades. És per això que és essencial realitzar backups externs de les dades de Microsoft 365. Et comptem tot sobre Backup per a Microsoft 365.

4 raons per les quals és important realitzar backup extern a Microsoft 365

Protecció contra riscos externs

Microsoft 365 ofereix cert nivell de protecció de dades, però no pot protegir contra riscos externs com el ransomware, l’eliminació accidental de dades o la corrupció de dades. Amb backups externs, es pot garantir que les dades estiguin protegides contra qualsevol tipus de risc.

Compliment normatiu

Algunes empreses tenen l’ obligació legal de realitzar còpies de seguretat externes de les seves dades per complir amb certs requisits de compliment normatiu. Si no es realitzen backups externs, l’empresa podria enfrontar sancions financeres i legals.

Continuïtat del negoci

En cas de pèrdua de dades, els backups externs poden ajudar a restaurar les dades ràpidament i minimitzar el temps d’ inactivitat. Això és essencial per garantir la continuïtat del negoci i minimitzar l’ impacte de la pèrdua de dades en la productivitat.

Flexibilitat i escalabilitat

Amb backups externs, es pot emmagatzemar les dades en un entorn extern que s’ adapti a les necessitats de l’ empresa. A més, es pot escalar la solució de backup segons sigui necessari per assegurar que s’estiguin protegint totes les dades de Microsoft 365.

En definitiva, realitzar backups externs de les dades de Microsoft 365 és essencial per garantir la protecció de les dades i la continuïtat del negoci. És important tenir en compte que Microsoft 365 no pot protegir contra tots els riscos externs, per la qual cosa és necessari comptar amb una solució de backup extern per garantir que les dades estiguin protegides en tot moment. La implementació d’un backup extern és una inversió que pot estalviar a l’empresa temps i diners en el futur en cas de pèrdua de dades.