La pàgina web o ecommerce d’una empresa, és la carta de presentació virtual, per això és molt important comptar amb un servidor web que s’ajusti a les necessitats i característiques d’aquesta, ja que de no ser així podria sofrir caigudes o interrupcions en dies pico de visites. A continuació, analitzarem què hem de tenir en compte a l’hora de seleccionar l’adequat i la importància dels servidors web.

Característiques per a triar servidor:

A l’hora de seleccionar el servidor web adequat s’han de tenir en compte unes certes característiques i necessitats.

  • Recursos tecnològics: el primer i fonamental és tenir en compte les necessitats de la web o ecommerce, la capacitat que ha de tenir en funció dels elements que tingui (aplicacions, llenguatge de programació, etc.), emmagatzematge i tipus de disc dur (SSD o HHD).
  • Volum de trànsit: no sols els recursos són fonamentals, sinó també l’estimació del trànsit d’usuaris que tindrà la web ja que això determinarà la velocitat de la pàgina, la caiguda o interrupció d’aquesta si no es compta amb els recursos necessaris i amb un servidor escalable que permeti modificacions sempre que sigui necessari.
  • Suport tècnic:és fonamental tenir en compte el suport ofert pel proveïdor, ja que ha d’estar disponible en qualsevol moment. A més, no sols la capacitat de resposta enfront d’incidències és important si no el monitoratge, seguiment i reporti de l’estat de la web.
  • Localització dels servidors: localització dels data center on es troben allotjats els servidors, sistemes de seguretat, pla de contingències, disponibilitat o certificacions amb les quals compten és fonamental.

Encara no tens clares les necessitats de la teva pàgina web?