En aquests darrers tres anys els models de treball s’ han vist forçats a un canvi. Això ha convertit el núvol en la principal tecnologia per a les organitzacions, cosa que ha generat també petits contratemps. La mala gestió i falta de formació en la protecció de dades, ha fet que aquesta digitalització fracassi, en concret els backup. Segons un informe de Veaam, un dels grans proveïdors d’aquesta tecnologia, fins al 58% d’ells ha fallat. A continuació, entrem en detall en algunes dades que donen suport a aquestes afirmacions i com serà el futur del backup el 2023.

Claus per al futur del backup el 2023

Des del 2021 més del 60% de les companyies ha realitzat una migració al núvol parcial o total, segons un estudi realitzat per Veeam. Això ha suposat un gran impacte positiu per a elles, però com hem comentat abans en moltes una mala planificació i estratègia de protecció de dades, ha suposat que aquests plans de transformació patissin contratemps.

Per aconseguir mitigar la bretxa de disponibilitat de dades les organitzacions han de comptar amb un pla de resiliència basada en un sistema de backup ajustat a les necessitats i recursos d’ aquesta.

Les dades donen suport a aquest fet i és que segons l’estudi el 95% ha patit una interrupció no planificada en l’últim any i les interrupcions de mitjana a Espanya són de 20 min, més que la mitjana de països a Europa.

Per això les claus per al futur del backup durant el 2023 són;

  • Planificació de les necessitats i recursos
  • Equip format i especialitzat en solucions backup, capaç de gestionar i mantenir la solució.
  • Solució flexible i escalable, com hem indicat s’ha d’ajustar a les necessitats de cada empresa i els seus sistemes, Veeam està entre les solucions amb un ampli ventall de possibilitats de recovery.

En definitiva, s’estima que per al 2023, el 77 % d’organitzacions de tot el món faran servir backup basat en el núvol, la qual cosa millorarà la confiabilitat del recolzament, transformarà l’administració de costos i alliberarà recursos TI per enfocar-se en projectes de transformació digital, cosa que permetrà a les empreses diferenciar-se en l’economia digital.

Si necessites una solució de backup però no tens clar quina és l’adequada al teu negoci no dubtis a consultar-nos, Parlem?