Hem vist que en el món de l’Emmagatzematge en El Núvol hi ha diversos tipus de solucions, totes elles basades en l’emmagatzematge de dades, però dissenyades per a diferents necessitats i reptes. Ens centrarem específicament en un d’ells: l’emmagatzematge d’objectes, l’emmagatzematge en el núvol que vam implementar a Tecsens.

Què és l’emmagatzematge d’objectes?

L’emmagatzematge d’objectes és un tipus d’emmagatzematge en el núvol que utilitza les dades com a objectes. En tractar-se d’un emmagatzematge basat en objectes, cadascuna d’elles inclou les dades en si i les metadades (data de creació, descripció, etc.) accessibles des d’Internet o VPN.

L’emmagatzematge d’objectes s’organitza en nivells jeràrquics:

  • Cubs:cubs on s’emmagatzemen diversos objectes. (Equivalent a carpetes d’un sistema de fitxers)
  • Objectes:les dades emmagatzemades, és a dir, un fitxer amb metadades. En el nostre Emmagatzematge d’Objectes cada objecte es divideix en sis fragments de dades i afegeix tres fragments de paritat garantint així la integritat de les dades. Evita qualsevol impacte en les dades en cas d’incidència a l’escriure, emmagatzemar o restaurar-los.
EMMAGATZEMATGE D'OBJECTES
Jerarquia d’emmagatzematge d’objectes

Aquest emmagatzematge està indicat principalment per a grans volums de dades i que no requereixen modificacions periòdiques. Tot i així, gràcies al cicle de vida S3, l’emmagatzematge es pot configurar amb regles de transició per a objectes, entre dos tipus:

Emmagatzematge en calent:

Aquest tipus d’emmagatzematge s’utilitza amb dades que requereixen un accés i recuperació més ràpids.

Emmagatzematge en fred:

Aquest tipus d’emmagatzematge s’utilitza quan es tracta de dades que ja no són necessàries amb freqüència pel seu accés. Per tant, l’accés i la recuperació d’aquests és molt més lent.

Avantatges d’emmagatzematge d’objectes Tecsens:

  • Disponibilitat i seguretat: infraestructura dissenyada amb xifrat d’alta supressió.
  • Estructura plana: permetre un accés més ràpid. La ubicació de l’emmagatzematge no es tria ja que es fa pel sistema, sinó mitjançant el seu identificador trobar-lo senzill.
  • Escalabilitat i Flexibilitat, permet augmentar la capacitat afegint nous nodes d’emmagatzematge segons les necessitats. Gràcies també a la gran quantitat de metadades que conté, les dades es poden analitzar millor.
  • Fiabilitat: dissenyada per millorar la durabilitat i el manteniment de les dades.
  • Compatibilitat: Compatible amb sistemes de còpia de seguretat i replicació.

Si busques una protecció i emmagatzematge de dades sòlids i segurs, Tecsens Cloud Storage és la teva solució.