Després d’un llarg i tediós procés en la implementació d’un model Cloud compost per diversos passos. Anàlisi de claus per seleccionar el proveïdor apropiat i revisar els errors migratoris més comuns. El pas més important segueix sent, Cloud Monitoring, la clau per garantir un rendiment òptim i un seguiment continu de la infraestructura.

Què és cloud monitoring?

La monitorització en el núvol, o el que és el mateix monitoratge en el núvol, és una solució de monitorització del rendiment per als equips de TI. Et permet tenir una visió 360o de tota la teva infraestructura. A més, detecta de forma proactiva totes les incidències, facilitant el treball diari.

Una solució que permet tenir informació remota, en temps real i informes personalitzats.

Tipus de seguiment i funcionalitats:

  • Monitorització web: La monitorització de llocs web us permet monitoritzar el rendiment i l’activitat dels llocs d’Internet, intranet i xarxes 3G/4G. Mitjançant monitorització web sintètica des de diverses ubicacions garantint que els usuaris puguin realitzar-se al seu lloc web sense interrupció.

Característiques: Anàlisi de components de pàgines web mitjançant un navegador real, realització de serveis crítics a Internet, avaluació de les interaccions dels usuaris. Etc

  • Monitorització del servidor: Seguiment de tota la infraestructura del servidor i visibilitat detallada dels indicadors clau de rendiment.

Característiques: Ús dels recursos del servidor o disponibilitat.

  • Monitorització d’emmagatzematge: La monitorització d’emmagatzematge us permet supervisar els recursos d’emmagatzematge i tots els vostres processos.

Característiques: espai disponible, velocitat d’accés e/S, latència de lectura / escriptura, salut de disc, temperatura operativa, etc.

  • Monitorització de xarxes: La supervisió de la xarxa us permet controlar els dispositius, els recursos de connexió i el seu rendiment.

Característiques: Ample de banda de xarxa, latencies, jitter, pèrdua de paquets, tipus de trànsit, protocols, etc.

  • Monitorització de bases de dades: La monitorització de bases de dades permet comprovar la disponibilitat i el consum de recursos en aquestes bases de dades.

Característiques: Rendiment de lectura/escriptura, nombre de connexions, temps de transacció… Etc.

En conclusió, no val la pena tenir una gran infraestructura en el núvol si no es fa un seguiment per identificar possibles vulnerabilitats. Pot afectar el rendiment, la continuïtat del negoci i el ROI dels vostres objectius inicials.