En el post anterior analitzem perquè les certificacions TIER són fonamentals a l’hora de triar el data center en el qual confiar les nostres dades, aplicacions i recursos. Però no sols és important conèixer el que impliquen, si no la classificació de la certificació TIER.

Cada classificació compleix una funció i criteris específics per a l’organització, aquests van relacionats amb l’energia, refrigeració, manteniment i capacitat de suport de fallades (Fault Tolerance). Cada TIER incorpora i augmenta els requeriments i beneficis de l’anterior.

Nivells de classificacions TIER:

  • Tier I, Capacitat Bàsica: aquest nivell proporciona una infraestructura dedicada per als equips relacionats als sistemes de IT. Està preparat per a mitigar qualsevol contratemps en l’energia elèctrica. A més, compta amb un equip de refrigeració connectat 24/7 i un generador que proporcioni l’energia necessària davant talls de subministrament prolongats en el temps.
  • Tier II, components amb Capacitat de Redundància: tota la seva instal·lació inclou equipament i components per a energia elèctrica i refredament que permetin mantenir un marge més alt de seguretat enfront d’incidents.. Aquests inclouen mòduls d’UPS (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), refrigeradors i generadors redundants.
  • Nivell III, Manteniment Concurrent:Aquesta categoria no permet cap esdeveniment d’apagada o desconnexió de potència elèctrica per a la substitució o manteniment d’equips. Perquè el Data Center pot seguir la seva activitat sense cap interrupció s’agrega una ruta de redundància per a tots els components crítics del TIER II. Això aconsegueix que els components necessaris per a mantenir l’entorn es puguin apagar i mantenir sense impacte en les operacions TU.
  • Tier IV, Fault Tolerance: certifica que els data centers compten amb el nivell més alt de confiabilitat i seguretat per a complir amb els requeriments de disponibilitat. Es construeixen sobre la base dels requeriments de Tier III agregant el Fault Tolerance (tolerant a fallades). Per això si hi hagués una fallada de sistema o de qualsevol tipus, els seus efectes no afectarien de cap manera a les operacions de TU. Inclou les fallades relacionades amb l’energia elèctrica.

Qualsevol organització que opti per la certificació Tier I o Tier II no ha de prestar molta atenció a la prestació de productes i serveis en temps real en la majoria del cicle de l’organització. D’altra banda, si és necessari focalitzar-se en requeriments rigorosos de disponibilitat per a operar en línia i viabilitat a llarg termini, s’hauria d’optar per les certificacions Tier III i Tier IV.

Encara no tens clar que tipus de certificat TIER necessita la teva organització?