A hores d’ara de la pel·lícula la majoria de les organitzacions es veuen o han vist involucrats en un procés d’elecció per a l’emmagatzematge dels seus recursos i aplicacions. Un procediment que implica complexitat i requereix la presa d’unes certes decisions que posen en risc el cicle de vida i continuïtat d’aquestes. En aquesta interconnexió de recursos intervenen els Data Center, un dels punts clau per a la selecció de la infraestructura en la qual confiar les dades d’una organització. Però com sabem si triem el Data Center adequat? Aquí és on entra en joc les certificacions TIER fonamentals per a un Data Center.

¿Qué son las certificaciones TIER?

Les certificacions TIER són classificacions reconegudes globalment que valoren l’estructura, el disseny, el rendiment i la fiabilitat d’un Data Center. Comprova la capacitat d’infraestructura d’un Centre de dades per satisfer el nivell de rendiment òptim i l’alt nivell de suport requerit per una organització.

S’organitza en diferents nivells de rendiment en funció dels requeriments de cada infraestructura.

Aquesta certificació és única i reconeguda en la indústria pel seu rigor i integritat. Atorgat per l’Institut Uptime.

Beneficis de les certificacions TIER:

  • Acompliment:és flexible i s’adapta al canvi constant que suposa aquesta tecnologia com a configuracions modulars, OCP (Open Computi Project) i enfocaments d’avantguarda en matèria d’energia i refrigeració. El que garanteix que compleix amb els objectius requerits (costos, sustentabilitat, temps d’activitat en les operacions TU) i permet ampliar una varietat de solucions en funció de les necessitats de cada organització.
  • Adaptable:permet a les organitzacions complir amb les regulacions locals, codis i reglaments.
  • Cicle de vida:engloba totes les fases de la constitució d’un Data Center. Des de la documentació de disseny, instal·lacions construïdes i demostració de la sustentabilitat operativa.
  • Independent de proveïdors:no és necessari triar un fabricant, maquinari o marca especialment. És totalment imparcial cap als proveïdors.
  • Certificació d’autor:en aquest cas l’autor Uptime Institute és l’únic que pot emetre aquesta certificació, la qual cosa garanteix canvis de criteris i preferències.

Aquest segell de confiança es converteix en un aliat per a garantir els alts estàndards que es requereixen en les organitzacions. Contribuirà també al fet que els clients puguin prendre la millor decisió quant a proveïdors que compten amb alts nivells de suport.

Nosaltres comptem amb Data Center certificats TIER , i tu?