En l’era digital en què vivim, la importància del backup o recolzament de dades s’ha tornat fonamental en gairebé tots els aspectes de les nostres vides. Sovint, associem el backup amb la protecció d’arxius importants en els nostres dispositius electrònics o dades empresarials crucials. No obstant això, rara vegada considerem la importància del backup en la salut. Et donem 4 raons fonamentals per fer BaaS en salut i el paper que exerceix.

Les innovacions en el sector de la salut han millorat l’eficiència i l’accessibilitat de l’atenció mèdica, també han donat lloc a una nova preocupació: la seguretat de les dades.

Les dades de salut són algunes de les dades més sensibles i personals que existeixen. Inclouen informació mèdica confidencial, com diagnòstics, tractaments, historials de malalties i més. La pèrdua o l’ accés no autoritzat a aquestes dades poden tenir greus conseqüències per a la privacitat i el benestar dels individus.

La vulnerabilitat de les dades de salut

Les dades de salut són valuoses no només per als pacients, sinó també per als ciberdelinqüents. Els atacs cibernètics a sistemes de salut i hospitals s’han tornat cada vegada més comuns en els últims anys. Els hackers busquen obtenir accés als registres mèdics per vendre informació a tercers o fins i tot extorsionar els pacients. A més, la pèrdua accidental de dades a causa de fallades tècniques o errors humans pot posar en perill l’atenció mèdica dels pacients i la investigació mèdica.

La vulnerabilitat de les dades de salut destaca la necessitat urgent de mesures de seguretat efectives, i aquí és on entra en joc la importància del backup en la salut.

4 raons per fer BaaS en salut

El backup de dades de salut és essencial per garantir la integritat i la disponibilitat de la informació mèdica crítica. Et deixem algunes raons per les quals el backup és vital en l’àmbit de la salut:

Protecció contra pèrdues de dades

Un sistema de backup adequat garanteix que els registres mèdics estiguin recolzats i disponibles en cas de pèrdua de dades a causa de fallades tècniques, atacs cibernètics o desastres naturals.

Compliment normatiu

Moltes regulacions, com la Llei de Portabilitat i Responsabilitat de l’Assegurança Mèdica, requereixen que les organitzacions de salut tinguin mesures de seguretat per protegir les dades de salut. El backup és una part crucial d’aquest compliment.

Continuïtat de l’ atenció mèdica

En situacions d’emergència, com desastres naturals o atacs cibernètics, comptar amb còpies de seguretat dels registres mèdics permet que els proveïdors d’atenció mèdica continuïn brindant atenció als pacients sense interrupcions.

Recerca i desenvolupament mèdic

Les dades de salut recolzades són essencials per a la investigació mèdica i el desenvolupament de nous tractaments i medicaments. La pèrdua d’aquestes dades podria retardar avenços mèdics importants.

La importància del backup en la salut és innegable en l’era digital actual. Protegir les dades de salut és essencial per garantir la privacitat dels pacients, la continuïtat de l’atenció mèdica i el progrés de la investigació mèdica.

El recolzament de dades de salut no només és una precaució necessària, sinó també un compromís amb el benestar de les persones en un món cada vegada més digitalitzat.