Entre les principals solucions que existeixen en el dilatat món del cloud computing, es troba el Cloud Privat, una solució que cada vegada és adoptada per més i més empreses que busquen en l’allotjament exclusiu i segur de les seves dades, sistemes i aplicacions. Una de les característiques més importants per a un Cloud privat ha de ser la seguretat, ja que en general allotgen les seves càrregues de treball més crítiques i no comptar amb un suport o un pla de recuperació davant desastres pot ser tot un fracàs per a l’organització. En el Cloud Privat de Tecsens comptem amb una diferència amb altres entorns privats, incloem el BaaS i DRaaS en el teu cloud privat.

Per què és important BaaS i DRaaS en el teu Cloud Privat?

Tant el BaaS com el DRaaS són importants per a la seguretat de les dades i aplicacions en el núvol, per això són imprescindibles per a un entorn de Cloud Privat, et comptem per què i que factors inclou cadascun d’ells.

En primer lloc, és bàsic entendre la fi de cadascun d’ells i per això hem de tenir claro para que serveix un Cloud Privat i què s’allotja en ell.. Com hem esmentat abans en un Cloud Privat s’allotgen tots els sistemes d’informació i aplicacions d’una empresa, entre elles les més crítiques.

Aquí és on analitzem les diferències entre un BaaS i un DRaaS i el seu principal paper:

La funcionalitat o protecció a la qual està orienta un BaaS és realitzar còpies de seguretat tant en un dispositiu local de dades (bbdd, desenvolupament d’aplicacions, codi font, imatges etc.), com en el núvol el que permet que en cas de pèrdua es pugui restaurar una còpia específica des del lloc on es troba el suport al seu lloc inicial en aquest cas el Cloud privat.

El DRaaS té com a principal funcionalitat i protecció orientada a les càrregues de treball completes, és a dir a les aplicacions d’una empresa (servidors d’aplicació, sistemes d’escriptoris virtuals etc) que es trobin allotjades en el Cloud Privat.

D’altra banda, el segon a tenir en compte per a entendre la importància d’un BaaS i DRaaS en un Cloud Privat són elstemps de resposta (RPO i RTO):

·RPO (Objectiu del Punt de Recuperació):es tracta de la quantitat de dades que es “poden perdre” des que ocorre un desastre fins que es recupera l’última còpia de seguretat (BaaS) disponible abans de veure’s afectada l’activitat d’una empresa.

·RTO (Objectiu del Temps de Recuperació):es tracta del temps que es triga a restaurar l’activitat de les aplicacions i sistemes d’una empresa des del moment en el qual succeeix el desastre fins que torna a estar disponible per als usuaris.

Comparant tots dos paràmetres es pot veure amb claredat que el RPO està directament relacionat amb el BaaS i el RTO amb el DRaaS. Per això comptar amb totes dues solucions en un Cloud Privat és tan important per a la seguretat i disponibilitat d’aquesta, ja que es tracta d’un entorn que combina dades i aplicacions.

No sols busquis un servidor dedicat en cloud sinó una infraestructura completa. El nostre Cloud privat disposa de suport que t’assegura la continuïtat de negoci.