Com ja és bastant comú a hores d’ara de l’any Gatner ja ha vaticinat el que seran les principals tendències estratègiques de IT per a les organitzacions en 2022. Algunes d’aquestes seran tècniques fonamentals per a poder competir en un marc totalment digital, mentre que unes altres donen una empenta comercial a moltes empreses per a avançar-se a la seva competència. L’elecció entre les unes i les altres marcarà grans diferències. Han de ser els responsables de TU i innovació els que determinin les tendències a adoptar i quals poden arribar a suposar una veritable oportunitat o una amenaça per a les seves organitzacions. Aquestes 6 tendències TU 2022 segons Gartner seran protagonistes per a incrementar la capacitat de negoci digital i innovació en els pròxims tres a cinc anys.

Les Tendències TU 2022 segons Gartner

  • Teixit de dades: integració flexible de totes les dades disponibles entre les diferents plataformes i usuaris que componen una organització. Redueix i agilita l’esforç de la gestió de les dades interconnectant-los entre si.

  • Malla de ciberseguretat:es tracta d’una arquitectura que integra diferents solucions de seguretat que permeten que aquestes actuïn conjuntament per a una major protecció global. Tot això respectant les polítiques de seguretat davant desastres existents en l’organització.

  • Hiperautomatización:mètode que automatitza tants processos comercials i de tecnologia com sigui possible, a vegades fins i tot delega unes certes decisions a la tecnologia.. Facilita les operacions en remot, el redimensionament i ajuda a la transformació digital completa.

  • Sistemes autònoms: són un conjunt àgil de capacitats tecnològiques que es poden ser gestionats de manera física o mitjançant programari, tenen la capacitat d’aprendre del seu entorn i modificar-lo amb els seus propis algorismes en temps real. Estan creats per a ajudar, optimitzar el rendiment, defensar contra atacs etc.

  • Plataformes natives en el núvol: aquesta tecnologia permet construir aplicacions i arquitectures resilients, flexibles i àgils adaptades al ràpid creixement del desenvolupament digital.

  • IA generativa: a través de l’anàlisi de dades entén com estan composts productes, solucions etc per a generar creacions innovadores semblants a l’original, accelera els cicles d’I+D en diferents àmbits com pot ser la medicina, creació de productes etc.

Aquestes tecnologies entre altres ajudaran a impulsar i accelerar la transformació digital, creixement i eficiència en tots els sectors.

I tu, ja tens clara el teu full de ruta per a 2022?