L’adopció de solucions al núvol ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys, moltes empreses no tenen la formació o capacitat per comptar amb aquestes en el seu catàleg de serveis, per això busquen partner que els ofereixin. No obstant això, la distribució de solucions cloud no està exempta de desafiaments i per això cal conèixer tots els punts per triar el partner adequat. Analitzem els reptes i beneficis sobre la distribució de solucions cloud, associats amb aquest paradigma tecnològic en constant evolució.

— 8 Reptes de la distribució de solucions cloud

Aquests són alguns dels reptes que s’enfronta una empresa a l’hora de triar una solució cloud, per això s’ha de tenir en compte que el proveïdor que s’elegeix els cobreix.

Seguretat de Dades:

Un dels reptes més significatius en distribuir solucions al núvol és la seguretat de dades. La informació emmagatzemada en entorns cloud pot ser vulnerable a atacs cibernètics. Garantir la integritat i confidencialitat de les dades es torna crucial, requerint mesures de seguretat avançades i estratègies de gestió de riscos.

Connectivitat i Ample de Banda:

L’ eficiència de les solucions al núvol depèn en gran mesura d’ una connectivitat robusta i un ample de banda suficient. En entorns on la connexió a Internet és inestable o limitada, la distribució de solucions al núvol pot resultar en una experiència deficient per als usuaris, afectant la productivitat i l’ accessibilitat.

Compatibilitat i Migració:

La transició de sistemes locals a solucions al núvol es pot trobar amb problemes de compatibilitat. La migració de dades i aplicacions pot ser complexa i requereix una estratègia detallada per evitar interrupcions en les operacions diàries.

Beneficis a tenir en compte per a la distribució de solucions cloud:

És de vital importància per al partner que quan selecciona un canal TI per distribuir solucions de cloud aquestes ofereixin els següents beneficis.

Escalabilitat:

Un dels majors beneficis de distribuir solucions al núvol és la capacitat d’escalar recursos segons les necessitats. Això permet a les empreses adaptar-se ràpidament a canvis en la demanda, ja sigui en termes d’ emmagatzematge, potència de processament o aplicacions.

Accés Remot i Flexibilitat:

La distribució al núvol possibilita l’ accés remot a dades i aplicacions, la qual cosa és essencial en un món cada vegada més globalitzat i amb equips de treball distribuïts. La flexibilitat per treballar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment millora l’eficiència i la col·laboració.

Innovació Contínua:

Les solucions al núvol permeten a les empreses adoptar ràpidament noves tecnologies i actualitzacions. Això fomenta un ambient d’ innovació contínua, ja que les actualitzacions s’ implementen automàticament, assegurant que les organitzacions estiguin utilitzant les versions més recents i segures de les aplicacions.

Reducció de Costos Operatius:

Tot i que el núvol pot tenir costos associats, moltes empreses experimenten una reducció global en els costos operatius. Eliminar la necessitat de mantenir infraestructures locals costoses i pagar només pels recursos utilitzats pot resultar en estalvis significatius a llarg termini.

Abordar els reptes associats amb la distribució al núvol requereix una planificació acurada, implementació de millors pràctiques de seguretat i una comprensió profunda de les necessitats i fites específiques de cada organització. Amb una estratègia ben executada, les solucions al núvol poden oferir un impuls significatiu a l’ eficiència i la competitivitat empresarial.