El Disaster Recovery Pla (DRP) s’ha convertit en una part imprescindible per a la seguretat i protecció de les empreses, especialment en entorns on la digitalització és cada vegada més rellevant. Dissenyar un DRP és un total desafiament, per això perquè sigui exitós és fonamental tenir en compte una sèrie de punts. En aquest post et comptem tot sobre els punts fonamentals per a un DRP.

Punts fonamentals per garantir un DR d’ èxit

Per garantir un Disaster Recovery Pla d’èxit és necessari un programari d’orquestració de desastres, que automatitza, planifica i executa el pla de recuperació organitzant els fluxos de treball de manera sòlida i sense riscos alhora que estalvia recursos i temps. Com Silver Veaam Service Provider, el relalitzem amb la plataforma de Veeam Recovery Orchestrator.

Analitzem els punts fonamentals per garantir un DRP d’èxit:

Planificació i preparació

És essencial comptar amb un pla de DRP sòlid que inclogui una avaluació completa dels riscos i les necessitats de recuperació. A més, és important realitzar simulacres de recuperació periòdics per assegurar-se que el pla està actualitzat i funciona correctament. Veeam ofereix eines de planificació i simulació de DR que poden ajudar les empreses a dur a terme aquestes tasques de manera efectiva.

Elecció del proveïdor de serveis de DRP adequat

Per aprofitar al màxim la plataforma de Veeam, és important triar un proveïdor de serveis de DR confiable i amb experiència en la implementació i gestió de solucions de Veeam. L’ empresa s’ ha d’ assegurar que el proveïdor tingui una infraestructura sòlida, capacitats de recuperació comprovades i un historial de servei al client excepcional.

Configuració de la plataforma de Veeam

La configuració adequada de la plataforma de Veeam és crucial per garantir una recuperació ràpida i efectiva. Les empreses s’han d’assegurar que les seves dades s’estiguin recolzant de manera regular i segura, i que la plataforma estigui configurada per complir amb els objectius de recuperació i els acords de nivell de servei (SLA) acordats.

Monitoratge i manteniment

Un cop implementada la solució de DRP de Veeam, és important monitorar i mantenir regularment la plataforma. Això inclou verificar els registres de backup, supervisar els resultats de recuperació i realitzar ajustos segons sigui necessari per garantir una recuperació ràpida i efectiva en cas d’ un desastre.

Capacitació i documentació

Per garantir que tot el personal de l’ empresa estigui capacitat per usar la plataforma de Veeam en cas d’ un desastre, és important proporcionar capacitació i documentació adequades. La capacitació pot ajudar a garantir que els empleats sàpiguen com accedir i utilitzar la plataforma de recuperació, mentre que la documentació pot proporcionar una referència fàcil en cas d’ emergència.

En seguir aquests punts fonamentals, les empreses poden garantir una recuperació ràpida i efectiva després d’un desastre.

Una de les principals eines utilitzades per dur a terme una recuperació efectiva després d’un desastre és Veeam, una plataforma líder al mercat que proporciona solucions de backup i DRP.