Després d’analitzar les diferències entre BaaS i DRaaS i conèixer la clau per a triar entre ells (RPO/*RTO). Som conscients que no hi ha solucions úniques per als plans de continuïtat de les empreses, ja que cadascuna té necessitats i objectius diferents. Abans d’especificar el pla de continuïtat i conèixer els possibles escenaris de BaaS i DRaaS que es puguin produir, analitzarem com es defineixen els valors RPO i RTO per a les aplicacions i serveis de l’empresa.

Definició dels valors RPO i RTO:

En primer lloc, aquests valors han d’estar d’acord amb el compliment de les SLAs que garanteixen una qualitat del servei als clients. Per a això és important classificar les aplicacions i serveis de l’empresa,quin impacte pot tenir en el negoci per perdre-les i així determinar com emmagatzemar, protegir, restaurar i recuperar les dades en cas de desastre. És una manera de definir protocols i accions.

Per exemple:

En primer lloc, determinem els tipus d’aplicacions que té l’empresa A:

  1. Aplicacions altament essencials
  2. Aplicacions essencials
  3. Aplicacions no essencials

I després, concedim nivells de prioritat de recuperació per als diferents tipus de sol·licituds:

  • Nivell 1,aplicacions altament essencials per a l’empresa A amb un RTO de menys de 10 min.
  • Nivell 2,aplicacions essencials per a l’empresa Al fet que precisen d’un RPO de 2 h i un RTO de 1h.
  • Nivell 3,aplicacions no essencials per a l’empresa Al fet que precisen de RPO de 12h i RTO de 6h.

Una vegada classificades les seves aplicacions i nivells de prioritat de recuperació l’empresa sap quin impacte tindrà en elles en cas d’incident i el pla que ha d’establir per a cadascuna d’elles.

Escenaris de BaaS i DRaaS:

Exemple DRaaS:

La companyia A té un pla DRaaS per a totes les seves aplicacions de Tier 1 i realitza rèpliques d’ella dues vegades al dia. Un dia l’empresa A sofreix un incendi en un dels seus data center i no pot accedir a totes les aplicacions de nivell 1. Gràcies al RTO el funcionament de l’aplicació està disponible en 10 min.

Exemple BaaS:

L’empresa A compte amb diversos plans de BaaS per a les seves aplicacions de nivell 2 i 3. En una ocasió un empleat del Dpto producció esborra un email amb assumpte prioritari per error, per la qual cosa aquest en estar categoritzat com a nivell 3 pot aconseguir recuperar-ho amb un RPO de 12h i RTO de 6h.

D’altra banda, en el Dpto de Comptabilitat han perdut una taula de la base de dades de clients, això tanmateix es troba dins de les aplicacions de nivell 2 pel que l’empresa A recuperarà l’arxiu amb RPO de 2h i RTO de 1h.

Això demostra que no podem evitar els desastres, però si seguim un pla de continuïtat organitzat i prèviament testat l’impacte es pot reduir en gran manera.