Entre els dubtes més comuns que sorgeixen a l’hora d’implementar un servidor són el tipus de llicència d’accés que hem de triar, que s’ajusti a les nostres necessitats, com hem de sol·licitar-les, preus, tipus de plans etc. En aquesta ocasió ens centrarem en una de les més comunes la llicència d’accés a servidors CAL de RDS.

Què és una llicencia CAL?

Les sigles CAL de l’anglès Client Access Licencesignifiquen Llicència d’Accés de Client.

Aquest tipus de llicències són necessàries per a poder tenir accés remot a un servidor extern.

Entre les més utilitzades estan: Calç de Windows Server, SQL, Exchange i RDS sent aquesta última en la qual ens centrarem de manera més detallada.

Tipus de CAL:

CAL d’usuari:

Es recomana llicenciar mitjançant CAL per usuari quan es requereixen dispositius il·limitats, amb accés al servidor, l’emmagatzematge o visibilitat dels arxius.

És una bona opció quan el nombre de dispositius supera al d’usuaris i aquests necessiten tenir accés a la xarxa corporativa de manera flexible des de diferents dispositius o fins i tot dispositius desconeguts.

CAL de dispositiu:

Es recomana llicenciar mitjançant CAL per dispositiu quan es requereix accés a usuaris il·limitats, una bona opció en corporacions on un mateix dispositiu l’utilitzen usuaris en diferents franges horàries.

Llicencia CAL de RDS:

Les llicencies CAL RDS (remalnom Desktop Serveis o Serveis d’Escriptori Remot) s’adquireixen per a donar accés remot a un usuari o dispositiu a un servidor per a accedir a programes, dades, arxius, l’escriptori complet o qualsevol recurs amb el qual compti est.

A més de l’escenari tradicional de virtualització (abans conegut com a «Serveis de Terminal Server»), remalnom Desktop Services està ampliant funcions per a donar servei a Virtual Desktop Infraestructure (VDI).

Mètodes de llicenciament:

A continuació, veurem dues maneres d’aconseguir la llicència d’accés a servidors CAL de RDS i amb quina mena de pla.

Llicència CSP:

Les llicències CSP (Cloud Solution Provider o Proveïdor de Solucions Cloud) permeten comprar o llogar llicències i subscripcionsper a productes en el núvol de Microsoft, com Microsoft 365, Dynamics CRM En línia, Enterprise Mobility Suite i diversos serveis de Azure per als seus clients. Això es realitza a través d’un tenant, un contenidor únic en el núvol de Microsoft associat a un client perquè pugui gaudir de les llicències que requereixi.

Si ens centrem en la llicencia CAL de RDS la manera d’adquirir-la mitjançant CSP seria comprar-la de manera perpètua.

Llicència SPLA:

La llicència SPLA de Microsoft (Services Provider License Agreement o Acord de llicència de proveïdor de serveis) està formada per un programa de llicències que permet als proveïdors de serveis i venedors independents de programari (ISVs), llogar llicències mensuales para la prestació de solucions i aplicacions de hosting. Aquestes llicències disposen d’un ampli ventall de programari que pertanyen a Microsoft.

En la llista de programes disponibles destaquen Microsoft SQL Server, Microsoft Server Operating System, Microsoft Exchange, Office (més de 50 donem) etc.

Una dels majors avantatges d’aquesta llicència és que és millor que signar una llicència a llarg termini ja que et permet poder gaudir-la sense restriccions d’ús i comptar amb la personalització que es necessiti.

En SPLA l’única manera d’adquirir la llicencia CAL de RDS és llogant.

Com hem vist la diferència d’adquirir llicències mitjançant CPS i SPLA és que en CPS es lloguen i compren mentre que en la SPLA la manera d’adquirir-les sempre és mitjançant lloguer. Una altra de les diferències és que també hi ha alguna llicència com Microsoft 365 que només pot adquirir-la mitjançant CSP ja que en SPLA no existeix.