Segons estudis recents realitzats per l’ESG el 53% de les organitzacions han declarat patir pèrdues de dades en aplicacions SaaS com Microsoft 365 durant els últims 12 mesos. Com comentem en el post anterior, encara que Microsoft sigui l’encarregat d’hostatjar la infraestructura, la responsabilitat de la còpia de dades crítiques d’O365 és de l’usuari. Et comptem quina és la solució per a Backup M365 i les seves funcionalitats.

Quina és la solució per a Backup M365?

Veeam Backup per a Microsoft Office 365 és una solució de backup i recuperació basada en el núvol, dissenyada per protegir les dades emmagatzemades d’Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business i Microsoft Teams. Amb aquesta solució, es poden realitzar còpies de seguretat de les dades de Microsoft 365 de forma regular i emmagatzemar-les en un entorn segur.

Funcionalitats de backup M365

Entre les funcionalitats que ofereix Veeam Backup per a Microsoft Office 365, destaquen les següents:

Còpies de seguretat diàries automàtiques

Es poden programar còpies de seguretat diàries automàtiques per a les dades de Microsoft 365. D’ aquesta manera, es garanteix que es realitzi una còpia de seguretat de les dades de forma regular, minimitzant el risc de pèrdua de dades.

Recuperació granular

És possible recuperar correus electrònics, contactes, esdeveniments de calendari, arxius i documents de SharePoint i OneDrive for Business, així com xats i arxius adjunts de Microsoft Teams. La recuperació granular permet restaurar elements específics de les dades de Microsoft 365, la qual cosa resulta útil en cas de pèrdua de dades.

Còpies de seguretat sense interrupcions

Veeam Backup per a Microsoft Office 365 realitza còpies de seguretat de les dades de Microsoft 365 sense afectar el rendiment de l’entorn. D’ aquesta manera, es garanteix que les còpies de seguretat no interfereixin amb l’ ús de Microsoft 365.

Integració amb Veeam Backup & Replication

Aquesta solució s’integra amb Veeam Backup & Replication, la qual cosa permet realitzar còpies de seguretat de dades al núvol i en entorns físics i virtuals en un únic panell de control. La integració permet administrar totes les còpies de seguretat des d’ una única consola, la qual cosa en simplifica la gestió.

Veeam Backup per a Microsoft Office 365 és una solució completa de backup i recuperació de dades que ofereix una protecció completa per a les dades emmagatzemades a Microsoft 365. Amb aquesta solució, es poden realitzar còpies de seguretat de forma regular i emmagatzemar-les en un entorn segur, i en cas de pèrdua de dades, es poden recuperar de forma ràpida i senzilla. A més, la integració amb Veeam Backup & Replication simplifica la gestió de les còpies de seguretat.

En definitiva, Veeam Backup per a Microsoft Office 365 és una solució que ofereix tranquil·litat i protecció per a les dades de Microsoft 365.