En un món cada vegada més impulsat per les dades, la protecció de la informació ha esdevingut una necessitat crítica per a les empreses. En particular, les organitzacions que utilitzen Salesforce com a plataforma de gestió de relacions amb clients han de considerar la importància del backup i la recuperació de dades. En aquest post analitzem la importància del backup Sales Force.

Per què és important comptar amb un Backup per a Sales Force?

Tot i que Salesforce compta amb mesures de seguretat i protecció de dades, aquestes no garanteixen la recuperació de dades en cas de pèrdua o corrupció. La falta d’un pla de recuperació de dades podria tenir conseqüències greus, com la pèrdua d’informació de clients, la interrupció de l’activitat empresarial o fins i tot sancions regulatòries en el cas de dades sensibles o confidencials.

Per això, comptar amb un pla de backup i recuperació de dades és fonamental per a qualsevol empresa que utilitzi Salesforce. La implementació d’ una solució de backup permet a les empreses realitzar còpies de seguretat de les seves dades de Salesforce en un servidor remot, la qual cosa garanteix una recuperació ràpida i fiable en cas de pèrdua de dades.

Backup per a Sales Force

Una solució popular per a la protecció de dades de Salesforce és Veeam Backup for Salesforce, que permet als usuaris fer còpies de seguretat de les seves dades de Salesforce al núvol de Veeam. A més, compta amb les següents característiques:

Capacitat de restaurar objectes individuals o tot el conjunt de dades de Salesforce,

Inclosa la restauració granular, que permet a les empreses restaurar elements o objectes individuals a partir d’ una còpia de seguretat, com contactes, clients potencials o oportunitats. Aquesta característica és especialment útil per a les empreses que només necessiten restaurar una part específica de la informació en lloc d’ una còpia de seguretat completa.

Protecció completa,

Incloent Salesforce Communities, Force.com i Salesforce AppExchange.

Capacitat per automatitzar el procés de còpia de seguretat.

Això significa que les empreses poden establir una programació perquè les còpies de seguretat es realitzin automàticament, eliminant la necessitat d’ intervenció manual. A més, Veeam proporciona opcions de còpia de seguretat incremental, la qual cosa significa que només es realitzarà una còpia de seguretat dels canvis realitzats en les dades des de l’última còpia de seguretat, estalviant temps i espai d’emmagatzematge.

Mobilitat al núvol.

Les empreses poden moure fàcilment les seves còpies de seguretat de Salesforce a qualsevol proveïdor al núvol de la seva elecció, la qual cosa garanteix la portabilitat de les dades i la prevenció de la dependència del proveïdor.

Segons una enquesta duta a terme per Veeam, més de la meitat dels usuaris de Salesforce havien experimentat pèrdua de dades en l’ últim any, dels quals el 34% van perdre dades a causa d’un esborrat accidental, i el 18% a causa de la corrupció de dades. Això demostra la necessitat d’ una solució de còpia de seguretat fiable que pugui restaurar ràpidament les dades en cas de qualsevol percance.

La implementació d’una solució de backup i recuperació de dades com Veeam Backup for Salesforce proporciona a les empreses una capa addicional de protecció i els permet garantir la continuïtat de les seves operacions empresarials.

En conclusió, la pèrdua de dades pot tenir greus conseqüències per a les empreses, com la pèrdua d’ingressos, la insatisfacció dels clients i una reputació danyada. Per garantir la seguretat de les seves dades crítiques, les empreses han de comptar amb una solució de backup fiable.