El valor de les dades personals i empresarials ha augmentat considerablement en les dues últimes dècades a causa de la proliferació d’Internet, els dispositius mòbils i els sensors. Les empreses utilitzen les dades personals per segmentar els clients i personalitzar productes i serveis, mentre que les dades també s’han convertit en una font d’ingressos per a les empreses tecnològiques que venen dades a altres empreses. A més, la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic han permès a les empreses extreure informació valuosa de grans conjunts de dades. Et comptem tot sobre les 6 fites en la història de la dada.

L’analítica de dades també ha permès a les empreses extreure informació valuosa de grans quantitats de dades, augmentant encara més el seu valor. Tot i que el cost de l’ emmagatzematge de dades ha disminuït a causa de l’ abaratiment del maquinari i a l’ augment de la capacitat d’ emmagatzematge, els costos associats a la protecció i privacitat de les dades han augmentat.

6 fites importants en la història de la DATO

En els últims 20 anys, s’han donat diverses fites importants en la història i evolució de les dades.

Llançament de Google el 1998,

Va contribuir a l ‘ augment de la quantitat de dades disponibles en línia i a l’ augment del seu valor.

Llançament Facebook el 2004,

Va permetre a les empreses segmentar millor els consumidors i personalitzar els seus productes i serveis.

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE el 2016,

L’aprovació d’aquest va tenir un gran impacte en la forma en què les empreses gestionen i protegeixen les dades personals.

Violació de dades de Facebook i Cambridge Analytica el 2018,

Aquesta filtració de dades va fer que les persones prenguessin consciència de la quantitat de dades personals que es recopilen i utilitzen per part de les empreses. El que va portar a un major escrutini i regulació de la privacitat de les dades.

La pandèmia de COVID-19 el 2020,

Ha portat a un augment en l’ús de dades i tecnologies per al seguiment de contactes i el rastreig de la propagació del virus, així com a un major ús de la telemedicina i la teletreball, la qual cosa ha augmentat la quantitat de dades i la necessitat de protegir-les adequadament.

El ramsonware,

És una forma de malware que xifra les dades d’una organització i exigeix un rescat a canvi de la clau de desxifrat. Això ha portat a un enfocament més integral en la protecció de dades, incloent mesures de seguretat més avançades per evitar infeccions de malware, la implementació de plans de resposta a incidents, i la utilització de backups i solucions de recuperació de desastres per protegir les dades crítiques. L’impacte del ransomware sobre la protecció de dades ha estat enorme, potser una de les fites més rellevants de la seva història.

En resum, les dades personals i empresarials han adquirit un gran valor en l’economia digital actual, i s’espera que aquest valor continuï augmentant en el futur. És important que les empreses i els consumidors siguin conscients dels riscos i les oportunitats associats amb les dades.

La protecció de les dades és fonamental, i la indústria ha evolucionat per oferir solucions més avançades i eficaces per garantir la seguretat de les dades.