Cada vegada és més comú que les empreses comparteixin les seves aplicacions i serveis al núvol. L’esclet d’executar directament aquestes aplicacions al núvol suposa la necessitat d’augmentar el trànsit de xarxa per disposar d’un Intenet que permeti utilitzar aquestes a certa velocitat. Davant aquesta necessitat cada vegada més empreses trien el SD WAN. En aquest post teniu els 5 avantatges d’evolucionar a un SD WAN.

Què és l’SD WAN?

El SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network, o Xarxa d’Àrea Àmplia Definida per Programari) és una tecnologia de xarxa que permet a les empreses administrar i optimitzar la connectivitat de les seves oficines i sucursals a través d’Internet. Aquesta és capaç de determinar la forma més eficaç d’ enrutar el trànsit a ubicacions remotes.

Un model que permet als administradors de xarxa programar dispositius perimetrals de forma remota a través d’ un controlador central, la qual cosa redueix el temps de configuració i minimitza o elimina la necessitat de configurar manualment els enrutadors tradicionals a les sucursals.

Quins són els 5 avantatges d’evolucionar a un SD WAN?

1.Major eficiència

Permet prioritzar el trànsit de dades en funció de l’ aplicació, la qual cosa permet una millor utilització de la capacitat d’ ample de banda disponible i una major eficiència a la xarxa.

2.Major flexibilitat

Permet a les empreses connectar les seves oficines i sucursals a través de diferents tipus d’enllaços, com Internet, MPLS (Multiprotocol Label Switching) i LTE, cosa que augmenta la flexibilitat de la xarxa i permet una major resiliència.

3.Major seguretat

Permet implementar mesures de seguretat a la xarxa de forma més senzilla i eficient, ja que permet controlar el trànsit de dades en temps real i aplicar polítiques de seguretat en funció de l’ aplicació.

4.Major simplicitat

Permet administrar la xarxa de forma centralitzada i automatitzada, la qual cosa redueix la complexitat i el temps d’ implementació de nous serveis i aplicacions.

5.Major reducció de costos

Permet utilitzar Internet com a mitjà principal de connectivitat, la qual cosa pot reduir significativament els costos de connectivitat en comparació amb altres opcions com MPLS.

En resum, el SD-WAN ofereix una major eficiència, flexibilitat, seguretat i simplicitat en l’administració de la xarxa d’àrea àmplia d’una empresa, la qual cosa pot traduir-se en una major productivitat i una reducció de costos.