Només Veu IP a 2020: Està vostè preparat?

Al desembre de 2020 els operadors de veu europeus deixaran de prestar serveis de veu analògica i de XDSI (xarxa digital de serveis integrats). Diversos d’ells ja han posat en marxa plans per accelerar la transformació interna de la seva infraestructura i oferta de serveis a empreses i particulars, concretament, per exemple, Deustche Telekom té…