Migració al Cloud d’una companyia industrial

Situació El nostre client, una companyia industrial que explota patents per tot el món, ha decidit posar en marxa un ambiciós pla d’IT, actualitzant la seva infraestructura actual. ja que planteja l’escissió de la companyia en dues grans unitats de negoci, separades física i legalment. L’objectiu del projecte és elaborar un projecte d’actualització tecnològica i…

Transformació TI per empresa nigeriana

Situació El nostre client, una companyia nigeriana, adquireix una empresa espanyola amb operacions en 8 països africans. Les dues companyies tenen polítiques de TI, Datacenters, xarxes i aplicacions diferents. L’objectiu del projecte és elaborar un projecte de transformació i unificació de tota les TI de la companyia: Infraestructures, aplicacions (ERP, HR, Vendes), polítiques i estratègia…

Continuïtat de negoci en empresa de serveis

Situació Empresa de serveis d’assistència informàtica remota té identificat que perd 30.000€ per cada hora de no disponibilitat del seu servei. Demana ajuda per garantir, en la mesura del possible, disponibilitats superiors al 99,9%. Diagnòstic La infraestructura de TI està allotjada en un datacenter amb poques garanties de nivell de servei, i la seu principal…

Seguiment d’implantació d’un CRM

Situació Empresa que ha decidit implantar un CRM ha sentit parlar d’implantacions fallides que resulten en costos alts i pèrdua de personal professional, i demana la nostra col·laboració per assegurar-se una implantació correcta. Diagnòstic Es requereix un professional expert en aquest tipus d’implantacions que supervisi la labor de l’equip implantador i l’execució de les feines…

Selecció de proveïdors de software CRM

Situació Empresa amb equips comercials distribuïts en 11 delegacions a Espanya ha decidit implantar un CRM. El Director d’Informàtica diu que coneix una empresa implantadora on el gerent és amic seu. Assegura que són molt professionals, i que tenen experiència al sector. Diagnòstic El Gerent no sap si ha de seguir el suggeriment del seu…

Adequació tecnològica de software CRM

Situació Empresa amb processos comercials complexes i llargs ha identificat que la pèrdua de membres de l’equip comercial suposa a la vegada una pèrdua important del coneixement del seu client. Els seus sistemes de reporting, fets a mida i molt manuals, tot i que són útils per avaluar l’activitat comercial, no són suficients per emmagatzemar…

Formació a directius en empresa implantadora de SAP

Situació Com a resultat d’una auditoria sobre l’adequació a la Llei de Protecció de Dades (LOPD), una Empresa implantadora de SAP, que vol controlar l’ús que es fa de l’accés a l’internet corporatiu, a la vegada que vol donar llibertat als seus treballadors apel·lant a la seva responsabilitat, anuncia unes polítiques de seguretat i d’ús…